Grafieken

Data-Kompas genereert verschillende visualisaties. Als u niet bekend met met het type visualisatie kan het soms lastig zijn om deze te interpreteren. Hier leggen we uit welke visualisaties er gemaakt worden, hoe u deze kunt interpreteren en wat de valkuilen zijn voor interpretatie.

Trend grafiek

De trend grafiek wordt gegenereerd met het trend analyse tabblad. De horizontale as representeert de tijd, en de verticale as representeert de waarde van de indicator die u gekozen heeft.

In de grafiek zijn een of meerdere lijnen te zien, afhankelijk van het aantal regio's dat geselecteerd is. Een stijgende lijn laat zien dat de indicator in waarde toe neemt, terwijl een dalende lijn ook een daling in waarde laat zien.

Histogram

Een histogram wordt in Data-Kompas gebruikt met een benchmark van veel Regio's. Een histogram laat de verdeling zien van de geselecteerde indicator.

Staafgrafiek (per regio)

Een vrij simpele grafiek, waarbij de hoogte van de staaf de waarde van de indicator aangeeft.

Rekening houden met:

Correlatieplot

In een correlatieplot worden twee indicatoren tegen elkaar uitgezet. In deze grafiek representeert elk bolletje een regio (op het niveau zoals gekozen).

De horizontale positie geeft de waarde van de eerste indicator aan, de verticale positie geeft de waarde van de tweede indicator aan. Door deze manier van visualisatie te gebruiken ontstaan patronen waaruit conclusies kunnen worden getrokken.